Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-379/14

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 284.05 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 4, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-379/14

„(...) правилно првостепениот суд утврдил дека тужениот не му ги исплатил платите и придонесите за ПИО на тужителот за утужениот период и истиот е во обврска да му ги надомести истите за периодот од престанокот на работниот однос од 26.11.2010 година до 22.1.2013 година кога бил вратен на работа кај тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-296/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право