Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-407/14

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 324.02 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 22, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-407/14

„(...) Надоместокот на штета што тужителот ја претрпел поради незаконитиот престанок на работниот однос е правилно определен од страна на првостепениот суд, соодветно на висината на заработувачката што би ја остварил доколку не бил отстранет, а поаѓајќи од исплатените плати кај тужениот на тоа или на соодветното работно место и работни задачи на кои работел тужителот пред престанокот на работниот однос. (...)”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-283/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право