Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-523/17

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 580.17 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 9, 2017
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-523/17

„(...) во случајот не станува збор за долг на тужениот по основ на плата за извршена работа од страна на тужителот од заснован работен однос, туку се работи за побарување по основ на надомест на штета, која претставува основа за настанување на обврска од чл. 17-б од ЗОО („Сл. в. на РМ”, бр. 84/08). (...) Бидејќи во случајот работниот однос на тужителот незаконски му престанал, со тоа му е предизвикана штета во висина на бруто-платата која би ја земал кога би бил на работа, зашто без негова вина му било оневозможено да работи и да оствари плата, па работодавачот, кој ја донесол незаконитата одлука е должен да му ја надомести штетата на тужителот, според општите правила на одговорност за надоместок на штетата.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-16/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право