Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1254/17

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 319.17 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 27, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1254/17

„(...) правилно првостепениот суд утврдил дека на тужителот поради незаконитиот престанок на работниот однос му следи само надомест на штета во вид на неисплатени плати и придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, односно бруто-плата, а не и другите надоместоци од плата. Ова дотолку повеќе што Колективниот договор за уредување на правата, обврските и одговорностите на работниците во ДОО (...) на кој се повикува тужителот не е во правна сила, истиот не е усогласен со новиот Закон за работните односи и истиот не претставува акт за регулирање на права, обврски и одговорности на работниците кај тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-453/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право