Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1306/14

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 501.01 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 11, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1306/14

„(...) правилно првостепениот суд утврдил дека тужениот предизвикал штета кај тужителот изразена како кусок во работењето, дека по извршениот попис кај тужителот бил утврден кусок од 11.750,00 денари, па според тоа и правилно утврдил дека истиот е одговорен согласно со чл. 156 од ЗРО, бидејќи како вработен од тешка небрежност му предизвикал штета на работодавачот, па затоа е должен истата да му ја надомести.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1131/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право