Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1297/13

  • Version
  • Преземи 14
  • Големина на фајлот 316.74 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 19, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1297/13

„(...) согласно со процесот на работа кај тужениот, работните задачи се извршувале во две смени, и тоа прва смена од 07:00 до 19:00 часот, втора смена од 19:00 до 07:00 часот наредниот ден, а по завршувањето на втората смена тужителите користеле 48 часа слободни, односно 2 дена. Согласно со овој начин на утврдување на траењето на работните задачи и користењето на слободните денови, правилно првостепениот суд утврдил дека нема основ за исплата на разликата на плата, поради што правилно постапил кога го одбил како неосновано тужбеното барање за исплата на додаток на плата по основ работа во смени.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-178/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право