Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-582/16

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 444.21 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 20, 2017
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-582/16

„Во однос на тужбеното барање за обесштетување за неискористен годишен одмор за 2015 година, а со оглед на фактот дека на тужителот со одлука од 15.5.2015 година му престанал работниот однос, истиот не поднел барање за користење годишен одмор за да за предметниот период има право на обесштетување за неискористен годишен одмор, па оттука произлегува дека тужениот нема обврска да му го исплати износот (...) на име обесштетување за неискористен годишен одмор за 2015 година.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-247/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право