Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-736/16

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 619.02 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 28, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-736/16

„Во однос на жалбените наводи кои се однесуваат во делот за трошоци за службени патувања, овој суд ги оцени за неосновани. Ова од причина што правилно првостепениот суд постапил кога прифатил дека тужениот не е во обврска да му го исплати на тужителот овој надомест, а согласно со чл. 113, ст. 1, т. 3 од ЗРО бидејќи странките не склучиле договор за користење на приватен автомобил за службени патувања. Членот 113, ст. 5 предвидува дека трошоците за превоз на работникот му следуваат во висина на стварните трошоци за јавен сообраќај. Од друга страна, за службените патувања на тужителот му биле исплатувани авансирани износи во зависност од местото во кое тужителот бил упатен на службено патување, што всушност претставуваат стварните трошоци за јавен сообраќај.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-736/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право