Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-585/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 512.41 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 22, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-585/14

„(...) Во случајот, тужениот во тековната 2010 година имал добивка во работењето според билансот на успехот, па според Колективниот договор на тужениот во чл. 81 и според чл. 35 од Општиот колективен договор на стопанството е предвидено правото на регрес. Со договорот за вработување, односно со Колективен договор може да се одредат правата кои за работниците се поповолни отколку што ги определува овој закон. Правата од работен однос утврдени со Уставот, закон и колективен договор не може да се одземат или ограничат со акти и дејствија на работодавачот, што значи дека регресот за годишен одмор не може да зависи од волјата на работодавачот како што наведува во жалбата тужениот. Од наведеното, во услови кога тужителот го искористил годишниот одмор за 2010 година, а тужениот остварил позитивни финансови резултати, правилно е усвоено тужбеното барање на тужителот за надомест за регрес за годишен одмор за 2010 година.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-250/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право