Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1377/14

  • Version
  • Преземи 4
  • Големина на фајлот 606.58 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 5, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1377/14

„Жалбениот навод на тужениот во кој наведува дека првостепениот суд не утврдил во кои денови кои претставуваат неработни денови работел тужителот, овој суд го оцени како неоснован од причина што тужениот согласно со товарот на докажување не докажал кои денови кај истиот претставуваат неработни денови за кои на вработените им следува додаток, па во услови кога тужителот има налог за работа во неработни денови, истиот одел на работа и ги извршувал работните задачи, тужениот е должен да му исплати додаток на плата за работа за време на неработни денови (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1377/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право