Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1468/09

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 311.50 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 3, 2010
  • Последна промена јули 30, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1468/09

„Основана е жалбата на тужениот по однос на тужбеното барање за надоместокот на име новогодишен бонус за 2008 година во износ од 12.200,00 денари. Ова од причина што во случајот се работи за парично побарување и за право од кое тужителот може да се откаже, затоа што тоа е негова диспозиција на неговата волја. Бидејќи со потпишување на спогодбата за престанок на работниот однос тужителот се откажал од материјални и нематеријални побарувања од работен однос, а ова побарување е парично побарување кое не спаѓа во неоткажливи и неотуѓиви права, произлегува дека тужителот нема основ со тужбата да го побарува овој надомест кога веќе од него се откажал при потпишување на спогодбата за престанок на работниот однос.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1468/09
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право