Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-453/17

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 573.21 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 27, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-453/17

„Имајќи предвид дека на тужителот поради незаконитиот престанок на работниот однос му следува само бруто-плата, правилно првостепениот суд го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителот за новогодишен надомест и за надомест на регрес за годишен одмор за 2010 година. Ова дотолку повеќе што правото на регрес за годишен одмор е од акцесорна природа и работникот има право на регрес само доколку го искористил годишниот одмор. Во случајот, на работникот работниот однос му престанал на 16.12.2009 година, а регрес за годишен одмор побарува за 2010 година, што значи за период по престанокот на работниот однос кај тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-453/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право