Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1354/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 497.34 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 19, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1354/14

„(...) на неспорен факт дека тужителот работел подолго од полното работно време кое нешто е утврдено врз основа на изготвениот вешт наод и мислење, изготвен врз основа на писмените документи доставени од страна на тужениот, тужениот имал обврска да исплати (...) бонус за остварена прекувремена работа.

Оттука, се јавува како неоснован жалбениот навод на тужениот во кој наведува дека самото вештачење не може да биде релевантен доказ да се утврди дека тужителот има остварено прекувремена работа, односно дека има остварено право (...) на бонус за остварена прекувремена работа, како и тоа дека тужителот не доставил доказ дека бил ангажиран да врши работи и задачи подолго од полното работно време.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1354/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право