Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-134/17

  • Version
  • Преземи 4
  • Големина на фајлот 315.61 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 23, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-134/17

„Во однос на жалбените наводи на тужителот кои се однесуваат на одбивателниот дел за разликата за додаток на плата за работа на празник, овој суд ги оцени за неосновани. Ова од причина што, правилно првостепениот суд имајќи предвид дека за време на важење на ОКД, врз основа на кој тужителот го засновал своето барање, донесен е нов Закон за судска служба, со кој на поинаков начин се уредени определените права од начинот на кој се уредени со ОКД, и прифатил дека за предметниот период за остварување на правото на додаток на плата за работа на празник се применува новиот закон кој бил во важност за тој период како повисок правен акт од колективниот договор во правниот систем и дека тужителот има право на овој додаток во проценти и начин на пресметка според овој закон. (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-134/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право