Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1040/17

  • Version
  • Преземи 6
  • Големина на фајлот 446.43 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 17, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1040/17

„Овој суд ги ценеше и жалбените наводи на тужениот дека е спорна и пресметката за одвоен живот бидејќи истиот имал прекини во престојот во странство, (...) но истите ги оцени за неосновани. Ова од причина што, истите се пресметани согласно со чл. 5 од Договорот за работа во странство, согласно со кој тужениот бил обврзан да му исплати на тужителот износ од 17.260,00 денари по основ надомест за одвоен живот, кој тужениот го евидентирал како обврска за исплата, но не му го исплатил на тужителот за период од месец 9.2015 година до 9.12.2015 година (...). Оттука, во услови кога тужениот извршил пресметка за наведените трошоци, но истиот не ги исплатил на тужителот, тужениот има обврска да му исплати на тужителот на име надомест за одвоен живот за период од септември 2015 година до 9.12.2015 година (...) со камата од денот на поднесување на тужбата – 14.9.2016 година.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1040/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право