Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1146/14

  • Version
  • Преземи 4
  • Големина на фајлот 561.63 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 3, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1146/14

„(...) Бидејќи во случајот тужениот водел книга за евиденција на присутност на работа, организационата единица правела распоред за работа, бидејќи тужителот ги изработил работните часови повеќе од полното работно време, иако за вишокот на часови не постои писмена наредба, истиот за извршената прекувремена работа не користел слободни денови, по оценка на овој суд во смисла на чл. 117 од ЗРО, има обврска тужениот како работодавач да му го исплати на тужителот овој додаток на плата.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1146/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право