Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-74/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 114.81 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 6, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-74/14

„(...) во услови, а кое нешто се утврдува од евиденцијата на тужениот, картотеките на тужениот, како и од увидот во поединечните месечни пресметки, тужителот остварил 220 прекувремени часа, меѓутоа тужениот не извршил зголемување од 35% иако постои законска обврска да го исплати овој надомест на тужителот (...). Во однос на тужбеното барање на тужителот за надомест на плата за ноќна работа, во спорниот период изработил во 2011 година 33 работни часа во услови на ноќна работа, а во 2012 година изработил 416 работни часа, а тужениот не му исплатил зголемување од 35% иако има законска обврска и обврска по колективниот договор на тужениот (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-74/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право