Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-35/14

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 288.80 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 12, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-35/14

„(...) во услови кога тужителот остварил 8 прекувремени часови во 2012 година и истиот работел во празници, меѓутоа тужениот не извршил зголемување на платата иако истиот има обврска согласно со ЗРО и ОКД да го исплати овој надоместок, (...) која обврска на тужениот произлегува од одредбата од чл. 106, ст. 3 од ЗРО, а висината на истиот надомест е утврдена во чл. 25 од КД, тужениот е должен согласно со чл. 106, чл. 117 од ЗРО и чл. 24, чл. 25 од ОКД да ја исплати разликата (...) за прекувремена работа и работа во празници.”

Претходно Решение на Апелационен суд Скопје РОЖ-50/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право