Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1263/12

  • Version
  • Преземи 7
  • Големина на фајлот 307.53 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 31, 2012
  • Последна промена декември 29, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1263/12

(...) „Согласно со член 36 став 1 од Законот за работни односи, работникот за времетраењето на работниот однос не смее без согласност на работодавачот за своја или на туѓа сметка да врши или склучува работи кои спаѓаат во дејноста на работодавачот и значат или би можеле да значат конкуренција на работодавачот. Од содржината на горецитираната законска одредба произлегува дека работникот не смее без согласност на работодавачот за своја или на туѓа сметка да врши или склучува работи кои спаѓаат во дејноста на работодавачот, што во конретниот случај не е така, односно двајцата рабтодавачи не вршат иста дејност. Ова означува дека немаме конкурентско дејство и за истото неможе да се надомест на штета пречинета од непочитување на конкуретската забрана.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-830/12
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право