Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-302/11

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 315.14 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 1, 2011
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-302/11

„(...) со тоа што тужителот не ги внел паричните средства во банка на 2.7.2010 година, ги сторил повредите на работните обврски, односно неосновано се послужил со парични средства на тужениот, а со цел да оствари за себе противправна имотна корист, како што впрочем во оспореното решение правилно утврдил тужениот, а со тоа пак ги сторил и повредите утврдени со одредбата од чл. 82, ст. 1, т. 5 од ЗРО и чл. 51, ст. 1, т. 9, 20 и 23 од Правилникот за работа на вработените на бензиските станици. Тоа што тужителот по констатираната состојба за неуплата на дневниот пазар во банка го уплатил износот од 132.231,00 денари, не значи дека не ја сторил повредата на работните обврски, односно дека бил совесен при извршувањето на работните задачи и дека немало основ да му биде откажан договорот за вработување.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-811/10
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право