Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1107/15

  • Version
  • Преземи 19
  • Големина на фајлот 440.14 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 29, 2022
  • Последна промена јануари 21, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1107/15

(...) „ Во текот на постапката тужителот не докажа дека на други вработени кај првотужениот кои биле во иста ситуација и положба како него им била исплатена јубилејна награда за да може да се смета дека другите вработени уживаат поповолен третман од него. Во ситуација кога тужителот не ги исполнува условите за исплата на јубилејна награда тоа не претставува дискриминација односно повреда на право на тужителот на еднаков третман.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-193/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право