Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1336/17

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 481.96 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 7, 2018
  • Последна промена декември 29, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1336/17

(...) „Погрешен е заклучокот дека доколку работничката не била бремена, работодавачот ќе склучел Анекс на договор за вработување на определено време и таа се уште би била во работен однос. Ова од причина што согласно со законските одредби од Законот за работни осноси, договорот за вработување на определено време престанува да важи со изминување на времето за кое што бил склучен. Дали истиот ќе биде продолжен или не, зависи од волјата на двете договорени страни односно како од страната на работодавачот, така и од страна на работникот.”

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-999/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право