Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-521/10

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 312.08 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 16, 2010
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-521/10

„Неоснован е жалбениот навод дека тужителот сторил повреда и на работната должност и не ги извршувал работните задачи кои точно биле наведени во Актот за систематизација, а тоа е одржување на делница каде по извршените контроли не бил најден. Ова од причина што неизвршувањето или несовесното и ненавременото извршување на работните обврски како основ за откажување на договорот за вработување на тужителот во случајот се воопштени, без конкретни дејствија кои останале недокажани од страна на тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-854/10
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право