Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1301/13

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 311.13 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 23, 2014
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1301/13

„(...) кога работодавачот го откажува договорот за вработување во својата одлука е должен да го наведе основот за откажување на договорот за вработување и во истата да го образложи откажувањето на договорот за вработување, односно да наведе на кој начин, со кои дејствија, во кој временски период и слично работникот сторил повреда на работниот ред и дисциплина, па како видно од содржината на одлуката истата нема образложение на основот и причините за откажување на договорот за вработување кое го оправдува отказот кое нешто е од суштествено значење при давањето на отказот, односно изнесените причини со одлуката дека се дава престанок на работниот однос поради тоа што работникот не ги почитувал одредбите од чл. 7 и чл. 11 од договорот за работа, односно дека не ги почитувал доделените обврски не е доволна причина за образложение за дадениот отказ за да му се прифати дека одлуката е законита (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1268/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право