Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1291/10

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 314.89 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 25, 2010
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1291/10

„Неосновани се и жалбените наводи на тужениот дека првостепениот суд при одлучувањето ги немал во вид исказите на сведоците (...) сослушани на околноста како се постапува во случај кога е изгубена електронска картица. Ова од причина што при одлучувањето, првостепениот суд ги имал во вид исказите на овие сведоци, а и од причина што на тужителот не му е изречен престанокот на работниот однос поради тоа што ја изгубил, а не пријавил и не побарал нова електронска картица, туку поради неоправдано отсуство од работа најмалку 3 последователни денови, кои пак тужениот во оспореното решение не ги навел, ниту пак во текот на постапката докажал кои се тие 3 последователни денови, во кои тужителот не доаѓал на работа.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1265/10
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право