Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1207/15

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 498.42 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 8, 2017
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1207/15

„(...) по наоѓање на овој суд правилно првостепениот суд постапил кога прифатил дека во конкретниот спор произлегува дека во дејствијата на тужителот нема елементи и обележја на кршење на работниот ред и дициплина, ниту пак било какво неисполнување на обврските или непридржување кон прописите кои важат за работното место, односно дека тужителот постапил согласно со Упатството за вршење селективни контроли во царинското работење од 29.12.2008 година и Правилникот за систематизација на работни места па тужениот немал законски основ да го донесе предметното решение со кое на тужителот му е откажан договорот за вработување.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-325/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право