Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1202/11

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 404.68 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 30, 2011
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1202/11

„(...) првостепениот суд оценил дека тужителот не ги сторил повредите на работните обврски за кои од страна на тужениот бил земен на одговорност и му бил изречен престанок на работниот однос, поради што и применувајќи ги одредбите од членот 81, точка 1, 2 и 3 од ЗРО, членот 9 од Правилникот за начинот на вршењето на службата за обезбедување, вооружувањето и опремата во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови, членот 14 и 15 од истиот правилник, правилно одлучил кога усвојувајќи го тужбеното барање на тужителот ги поништил решенијата наведени во изреката на обжалената пресуда, а го задолжил тужениот да го врати тужителот на работа на работно место соодветно на неговата стручна подготовка.

(...) тужителот ги презел сите потребни мерки за обезбедување на објектите и лицата, а тоа што навремено од командирот на внатрешното обезбедување не бил известен за бегството на осуденото лице, не е пропуст на тужителот, туку на командирот и другите службени лица од внатрешното обезбедување.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-719/11
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право