Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-818/13

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 332.32 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 20, 2013
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-818/13

„(...) Овие фактури биле книжени дури по нивното плаќање поради кој факт тужителот не можел да се ослободи од одговорноста за неисполнување на своите работни обврски, односно невнесување на уплатените средства на сметка на тужениот и нивното неприкажување во касовиот извештај. Ова дотолку повеќе што истиот воопшто не оспорил дека овие уплати по наведените каса-прими документи прибавени од РЕ Мрежа на тужениот се навистина направени, туку го оспорува износот како штета за тужениот, од причина што фактурите не биле книжени како побарување на тужителот при нивното издавање, што и по оценка на овој суд воопшто не може да биде причина истиот да се ослободи од одговорноста за кршење на работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1085/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право