Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1162/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 480.05 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 26, 2015
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1162/14

„(...) во услови кога се работи за оправдано отсуство, односно кога во периодот од 14, 15, 16 и 17.06.2011 година тужителот користел годишен одмор, за кое нешто има доставено уредно електронско барање за користење на годишен одмор кој бил одобрен од страна на тужениот видно од повратната информација под бр (...), додека за деновите 14.07, 24.08 и 06.10.2011 година тужителот бил на работа на терен, произлегува дека истиот го има оправдано своето отсуство од работа, односно ниту еден од наведените денови не произлегува дека тужителот неопрадано изостанал од работа, што значи дека тужителот не ги прекршил работниот ред и дисциплина, односно произлегува дека во конкретниот случај не се исполнети законските услови од чл. 82, ст. 1, т. 1 од ЗРО и се работи за незаконит престанок на работен однос.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1300/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право