Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-918/13

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 318.40 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 16, 2013
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-918/13

„(...) првостепениот суд погрешно го применил материјалното право кога тужбеното барање на тужителот го усвоил, и утврдил дека одлуката на тужениот е спротивна на чл. 73 и чл. 80 од Законот за работни односи од причина што тужениот пред откажување на договорот за вработување писмено не го предупредил работникот за неисполнување на обврските и можноста за отказ во случај на натамошни кршења на истите, туку без предупредување го донел нападнатото решение и дека тужителот не ја сторил повредата која му се става на товар, односно истиот склучил договор со клиентот Е. Б. АД Скопје кој бил архивиран и заведен кај тужениот со претходно усмено одобрение на тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-895/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право