Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-566/14

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 546.51 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 14, 2015
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-566/14

„(...) имајќи предвид дека одлуката бр. 02-930/1 од 13.09.2013 година била донесена поради сторена повреда на работните обврски од чл. 82 од ЗРО и чл. 131, ст. 1, т. 1 и 3 и чл. 134 од КД на тужениот, првостепениот суд од доказите изведени во текот на постапката утврдил дека тужителката совесно ги извршувала своите работни обврски и не го злоупотребила работното место, како и тоа дека тужителката за себе или за друг не прибавила противправна имотна корист и не му нанела штета на тужениот. Оттука произлегува дека тужителката нема никаква вина, не сторила повреда на работните обврски и не нанела никаква штета на тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-510/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право