Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1918/09

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 343.01 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 18, 2010
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1918/09

„(...) првостепениот суд применувајќи ги одредбите од чл. 82, ст. 1, т. 5 и чл. 93 од ЗРО правилно одлучил кога го одбил како неосновано барањето на тужителката да се поништат оспорените одлуки наоѓајќи дека истата ја сторила повредата за која се терети.

Неосновани се жалбените наводи на тужителката дека предметните шишиња ги земала со знаење на шефот на реонот сведокот Р. М. И шефот на сала сведокот Ж. П. кои ѝ кажале да го земе останатиот пијалок, односно дека земањето на пијалоци било одобрено од нивна страна. Ова од причина што правилно првостепениот суд од исказите на сослушаните сведоци утврдил дека земањето на пијалоците и нивното изнесување не било одобрено од нивна страна.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1628/09
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право