Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-803/10

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 322.33 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 4, 2010
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-803/10

„Овој суд ги ценеше жалбените наводи на тужителот дека активната легитимација за водење на оваа постапка произлегува од одредбата од чл. 184, ст. 2 од ЗРО, бидејќи ги застапува колективните права и интереси на работниците на кои им престанал работниот однос врз основа на незаконити одлуки чие поништување се бара во оваа постапка, меѓутоа истите не ги прифати. Ова од причина што во услови кога Законот за работните односи не предвидува ниту една одредба со која се дава законско овластување на синдикатот да може да поведе судска постапка против Трговско друштво за поништување на одлуки за реорганизација на друштвото како што е во конкретниот случај, правилно првостепениот суд го одбил тужбеното барање на тужителот поради немање активна легитимација.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-929/10
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право