Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-779/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 530.99 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 23, 2015
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-779/14

„(...) во услови кога тужениот донел одлука за откажување на договорот за вработување на тужителката од деловни причини, врз основа на претходно преземени активности од страна на тужениот, а како резултат на спроведување на комплексен процес на современо структуирање во друштвото со цел модернизација и осовременување на организациската структура и функција што наложила престанок на потребата од работа на работниците вработени во групата Клиринг на стари побарувања, по наоѓање на овој суд правилно првостепениот суд утврдил дека тужениот спровел законска на реорганизација во работењето и откажувањето на Договорите за вработување од деловни причини и истиот ги применил одредбите од ЗРО.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1279/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право