Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-236/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 331.50 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 9, 2014
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-236/14

„(...) во конкретниот случај се работи за престанок на работниот однос со откажување на договорот за вработување од деловни причини на мал број на работници, поточнo на тројца вработени што не се дел од колективното отпуштање од деловни причини за да тужениот како работодавач има законска обврска да ја извести Агенцијата за планираните колективни отпуштања во смисла на одредбата од чл. 95 од ЗРО.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1275/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право