Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-419/13

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 288.47 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 15, 2013
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-419/13

„(...) одлуката чие поништување се бара е законита и правилна донесена согласно чл. 104 од ЗРО, а поради тоа што работниот однос на тужителот му престанал по основ на сила на законот, односно со наполнување на 64 години возраст уште на 04.08.2011 година по што тужителот и не поднел посебно барање до тужениот како работодавач за да може да се продолжи договорот за вработување до 65 години возраст, односно до 04.08.2012 година. Оттука, произлегува дека правилно првостепениот суд одлучил кога го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителот за поништување на одлуката бр.135./05 од 05.05.2012 година како незаконита.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-563/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право