Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-310/14

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 306.08 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 26, 2014
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-310/14

„(...) Во случајот надоместокот на штета што тужителот ја претрпел поради незакониот престанок на работниот однос е правилно определен од страна на првостепениот суд, соодветно на висината на заработувачката што би ја остварил доколку не бил отстранет, а поаѓајќи од исплатените плати кај тужениот на тоа или на соодветното работно место и работни задачи на кои работел тужителот пред престанокот на работниот однос.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-449/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право