Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1699/17

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 413.84 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 11, 2018
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1699/17

„Првостепениот суд при утврдувањето на висината на надоместокот на штета ги имал во предвид уверенијата од УЈП за остварени приходи, и утврдил дека тужителот во 2011 година се стекнал со приход од 22.556,00 денари, а во 2012 година со приход од 18.389,00 денари, за кои тужителот во постапката не докажал дека не му се остварени со работа кај друг работодавач, поради што согласно одредбата од чл. 102, ст. 2 од ЗРО правилно го задолжил тужениот да му ја исплати бруто платата на тужителот која би ја земал кога би бил на работа, намалена за износот на приходот кој тужителот го остварил врз основа на работа по престанокот на работниот однос. (...)”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-703/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право