Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-516/15

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 503.11 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 10, 2015
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-516/15

„(...) при пресметката на надомест на штета треба да се земе во предвид бруто платата која работникот би ја земал доколку одел на работа во што спаѓа и бенeфицираниот стаж. Во конкретниот случај со незаконитиот престанок на работниот однос тужителот претрпел штета и за износот на надоместокот за бенeфициран стаж кој на тужителот за целиот спорен период не му бил уплаќан, од причини што доколку не му бил откажан противзаконски и договорот за вработување истиот би ги извршувал работните задачи со право на стаж на осигурување со зголемено траење во смисла на член 82 став 2 и член 102 став 2 од ЗРО.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-626/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право