Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-16/17

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 475.75 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 9, 2017
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-16/17

„(...) Во конкретниот случај, во спорниот период тужителката не остварила приход врз основа на работа во вид на плата и придонеси од плата, туку на истата и се исплатени средства од АВРМ врз основа на решение бр.4151/2013/24-0306 од 26.11.2013 година во кое е наведено дека истата нема право на ПИО, па оттука, правилно првостепениот суд постапил кога ги минусирал износите на средствата добиени од АВРМ, а ги признал придонесите од плата во висина за износот кој би ѝ бил исплатен доколку не би била отстранета од работното место.

(...) на тужителката поради незаконит престанок на работниот однос ѝ следува само надомест на штета во вид на неисплатени плати и придонеси од плата, но не и регрес за годишен одмор за 2014–2015 година.”

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-310/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право