Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-762/16

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 422.10 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 6, 2017
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-762/16

„(...) во конкретниот случај се работи за надомест на штета од незаконит престанок на работниот однос. На тужителот му престанал работниот однос по вина на тужениот па истиот има право да бара штета од моментот кога дознал за истата, односно од моментот кога е утврден незаконитиот престанок на работниот однос, а тоа е од моментот на правосилната пресуда со која е поништена како незаконита одлуката за прогласување технолошки вишок која претставува правен основ за истакнување на предметното тужбено барање.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-175/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право