Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-2024/12

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 391.02 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 7, 2013
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-2024/12

„(...) барањето на тужителката за надомест на штета поради незаконит престанок на работен однос претставува секундарно право кое произлегува од правосилна одлука за престанок на работниот однос, по која тужителката ќе може со посебна тужба да ги остварува своите права кои произлегуваат од незаконитиот престанок на работниот однос, па со исполнувањето на овој услов штетата веќе станува побарување што може да се оствари, односно тогаш стасува обврската кај работодавачот штетата да ја надомести.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1732/12
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право