Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-789/13

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 299.70 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 5, 2013
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-789/13

„(...) поднесената ревизија од страна на тужителите во постапката по предметот П.бр.71/02 не е од влијание врз донесувањето на одлуката на првостепениот суд МАЛВ.П.бр.72/11. Според тоа, правилно првостепениот суд одлучил кога го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителите утврдувајќи притоа дека врз основа на решение Рев.бр.238/12 од 25.12.2012 година тужителите во текот на постапката го изгубиле основот, а со тоа и барањето за надомест на штета поради незаконит престанок на работен однос, бидејќи не постои правосилна и извршна судска одлука со која е утврден незаконитиот престанок на работниот однос.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-606/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право