Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-643/17

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 386.08 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 26, 2018
  • Последна промена август 6, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-643/17

„(...) повредата на работа на тужителот настанала како последица од работа, бидејќи тужителот извршувал работни задачи по налог на тужениот, и судот утврдил дека постои причинско-последична врска помеѓу непреземените заштитни и безбедносни мерки од страна на тужениот како работодавач и повредата, односно последиците од повредата кои ги трпи тужителот како работник кај тужениот, што значи дека тужениот при извршување на работите постапил спротивно на одредбите од чл. 159 од Законот за работни односи, чл. 33 од Законот за безбедност и здравје при работа и Правилникот за безбедност и здравје.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1767/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право