Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1593/11

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 353.51 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 18, 2012
  • Последна промена август 15, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1593/11

„(...) Тужителот не се јавил на работа и на ден 19.4.2010 година, и претходно доставил барање за користење на 1 – еден ден од годишниот одмор од 2009 година, и тоа за 19.4.2010 година, а ова барање не било одобрено поради зголемениот обем на работа и запазување на рокот за завршување на проектот во одделението. Од истите причини на тужителот не му било одобрено ниту барањето за користење на 2 – два дена од годишниот одмор од 2009 година, за 29. и 30.4.2010 година. Тужителот бил известен дека поради вонредните околности потребно е неговото присуство на работа и дека деновите од годишен одмор ќе може да ги користи по завршување на проектот така што тужителот неоправдано отсуствувал од работа во деновите 29. и 30.4.2010 година. (...) На тужителот со решение за користење на годишен одмор му било одобрено користење на годишен одмор за 2009 година во траење од 11 работни дена, почнувајќи од 18.5.2010 година заклучно до 3.6.2010 година.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1593/11
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право