Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-802/10

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 531.72 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 3, 2010
  • Последна промена август 15, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-802/10

„(...) во конкретниот случај решението бр.03-215 од 25.06.2009 година за престанок на работниот однос со отказ од страна на работникот е донесено од тужениот согласно чл. 71, ст. 1 од ЗРО, а врз основа на писмена изјава на тужителот заведена под бр.03-214 од 25.06.2009 година, во која истиот изјавил дека сака да му престане работниот однос заснован на определено време од 16.03.2009 година до 16.09.2009 година, со отказ од негова страна заклучно со 25.06.2009 година. Ова дотолку повеќе што тужителот во текот на постапката, потврдил дека писмената изјава е потпишана лично од негова страна.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-166/10
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право