Пресуда на Врховен суд Рев3.бр.55/2018

  • Version
  • Преземи 9
  • Големина на фајлот 149.30 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 18, 2018
  • Последна промена август 3, 2022

Пресуда на Врховен суд Рев3.бр.55/2018

„По наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, правилно второстепениот суд го применил материјалното право и согласно одредбите од член 101 став 3 од Законот за работните односи, утврдува дека во конкретниот случај не постои дискриминација од страна на тужениот спрема тужителката, односно нееднаков третман по однос на личен статус, семејна и брачна состојба, односно бременост. Ова од причина што согласно утврденото прекинувањето на работниот однос на тужителката е поради истекот на времето за кој бил склучен последниот договор за вработување кој бил со важност на определено време и дека дискриционо право е на работодавачот дали ќе го продолжи договорот за вработување со тужителката или не, односно зависи од волјата на договорните страни што во конкретниот случај е меѓу тужителката како работник и тужениот како работодавач.“

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-707/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право