Пресуда на Основен суд Скопје РО бр.770/12 (потврдена со Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-939/13)

  • Version
  • Преземи 15
  • Големина на фајлот 108.78 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 15, 2013
  • Последна промена август 1, 2022

Пресуда на Основен суд Скопје РО бр.770/12 (потврдена со Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-939/13)

„Судот ги имаше во предвид наводите на полномошникот на тужителот во делот каде наведува дека ништовноста на договорот произлегува од моментот на негово склучување со оглед да истиот бил потпишан од неовластено лице кај тужителот, но ваквите наводи не беа од значење за поинакво одлучување во конкретниот случај. Ова од причини што пропустите и грешките на тужителот како работодавач при постапката за вработување не можат да бидат на штета на работникот и не претставуваат основ да тужителот бара утврдување на ништовност на договорот. Тужителот како работодавец е одговорен за правилно и законито спроведување на одредбите на ЗРО, каде таксативно се предвидени случаи кога договорот за вработување престанува да важи.“

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-59/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право