Пресуда на Aпелационен суд Битола РОЖ-468/18

  • Version
  • Преземи 9
  • Големина на фајлот 350.31 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 4, 2018
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Aпелационен суд Битола РОЖ-468/18

(...) „Имено, согласно член 156 став 1 од Законот за работни односи, работникот кој на работа или во врска со работата намерно или од тешка небрежност му предизвика штета на работодавачот е должен да ја надомести, а согласно став 2 од истиот член, ако повеќе работници предизвикаат штета секој меѓу нив е одговорен за оној дел на штетата што го предизвикал, додека согласно став 3 од истиот член, ако за секој работник не е можно да се утврди колкав дел од штетата предизвикал сите работници се еднакво одговорни и ја надоместуваат штетата во еднакви делови. Покрај, согласно член 365 од Законот за работни односи, правото за надомест на штета застарува во рок од 3 години (субјективен рок).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-468/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право