Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-292/18

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 385.37 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 12, 2018
  • Последна промена декември 29, 2022

Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-292/18

(...) „Во член 95 од Законот за работните односи е предвидено дека доколку работодавачот има намера да донесе одлука за престанок на работен однос на поголем број на работници од деловни причини, односно најмалку 20 работници за период од 90 дена при секој престанок на работен однос без оглед на вкупниот број на работници кај работодавачот се смета за колективно отпуштање од деловни причини. Кога работодавачот има намера да спроведе колективни отпуштања, тој е должен да започне постапка на консултации со претставниците на работниците, најмалку еден месец пред почетокот на колективното отпуштање и да ги обезбеди со сите релевантни информации пред започнување на консултациите поради постигнување на договор. Од вака уредените законски одредби произлегува дека, доколку работодавачот отпушти 10 работници во исто време поради промени и укинување на работните места предвидени во Систематизацијата кај работодавачот, не претставува колективно отпуштање.”

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-311/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право